Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

RUFS 2050

RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) uttrycker den samlade viljan för Stockholmsregionens utveckling. Planen ligger bland annat till grund för kommunernas strategiska planering, infrastrukturplaner och den statliga planeringen i länet. Den antagna regionplanen heter RUFS 2010 och just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regionplan – RUFS 2050.

RUFS 2050

RUFS 2050 är namnet på den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som ska ersätta RUFS 2010. Att ta fram en ny regional utvecklingsplan är en omfattande process som pågår i flera år och som förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet. Stockholms läns landsting ansvarar för processen och utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, RUFS 2010, som du kan läsa mer om längre ner på sidan. Den slutliga planen ska finnas för beslut i landstingsfullmäktige under 2018.

Utställning

Under perioden 27 juni - 3 november 2017 pågick utställning av förslaget till RUFS 2050.

Tidigare process

Perioden 8 april - 30 september 2016 var planförslaget ut på samråd och den 19 maj 2016 hölls ett samrådsmöte med representanter från Österåkers kommun och Stockholms läns landsting i Alceahuset.

RUFS 2010

Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, har tagits fram för att göra livet bättre för alla som bor, verkar och vistas i regionen. RUFS 2010 uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050. Den har arbetats fram av ett stort antal aktörer i regionen. Visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregionen, och fyra övergripande mål ska nås till år 2050:

  • En öppen och tillgänglig region
  • En ledande tillväxtregion
  • En region med god livsmiljö
  • En resurseffektiv region

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
fredag 13 april 2018