Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tråsättra 1:883

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun bjuder in till anbudstävling för förvärv av mark avsedd för bostäder inom detaljplan Valsjöskogen etapp 1 i Åkersberga.

Tävlingen tillämpar öppet anbudsförfarande och vänder sig till exploatörer som i samråd med Österåkers kommun vill bygga bostäder i linje med antaget gestaltningsprogram.

Anbudstävlingen avser fastigheten Tråsättra 1:883. Marken säljs i befintligt skick och bedöms inrymma totalt cirka sex bostadsenheter.

Tävlingsunderlaget kan laddas ner här.PDF

Anbud ska vara Österåkers kommun tillhanda senast 2020-01-21

Terräng Valsjöskogen

Terräng Valsjöskogen

Exempel på terränganpassning - Vistaberg

Exempel på terränganpassning - Vistaberg

Redaktör:
Anna Wiström

Sakkunnig:
Nina Andersson
Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019