Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m.fl.)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för en utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m. fl.).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden.

Planuppdraget kan läsas här.PDF

Aktuellt

Nu startar arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för området. Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
torsdag 4 juni 2020