Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tuna 7:99

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar förslag till detaljplan för Tuna 7:99. Fastigheten är belägen på Norra Åsvägen i Österskär. Syftet med detaljplanen är att utreda om skoländamål är en lämplig långsiktig användning av fastigheten Tuna 7:99. Målet är en antagen detaljplan som möjliggör att befintlig förskoleverksamhet på fastigheten kan fortsätta bedrivas.

Aktuellt

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 28 januari 2019 och vann laga kraft den 1 mars 2019

Tidigare

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 17 september - 15 oktober 2018.
Planförslaget var på samråd under tiden 28 maj - 25 juni 2018. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 25 juni 2018.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Sara Hägg
Senast uppdaterad:
måndag 1 juli 2019