Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Täljö – Gottsunda

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 22 maj 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till program för Täljö – Gottsunda. Området är beläget väster om Åkersberga.

Täljö och Gottsunda är ett förnyelseområde och föreslås planläggas samt anslutas till allmänt VA. Området är prioriterat för utveckling i och med sitt goda strategiska läge intill Roslagsbanans station.

Syftet med planläggningen är dels att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanent­boende inom förnyelseområdena, dels att skapa nya attraktiva bostadsområden och utreda behov av ytor för service i anslutning till dessa. Området kring stationen utvecklas med bland annat mötesplatser, flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och om möjligt arbetsplatser närmast spårområdet.

Tidig dialog – Tyck till om Täljö-Gottsunda!

Hur tycker just du att Täljö-Gottsunda ska utvecklas?
Vad behöver förbättras och vad är viktigt att bevara?

Mellan den 13 maj och 30 juni 2019 pågår tidig dialog. Vi vill genom dialogen samla informationen från dig som bor, verkar eller vistas i området och som kan hjälpa till att forma riktningen för det kommande programarbetet.

Lämna dina synpunkter här!öppnas i nytt fönster

Syftet med den tidiga dialogen är att samla information som kan hjälpa till att forma riktningen för det kommande programarbetet. Inkomna synpunkter sammanställs och utgör ett underlag för programförslaget.

Mer information

Översiktsplan
Kommunens översiktsplan från 2018 innehåller övergripande mål och riktlinjer för utvecklingen i Täljö – Gottsunda: Läs mer om översiktsplanen häröppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken antogs av Kommunfullmäktige år 2006 i syfte att ge en samlad bild av förutsättningarna för en utbyggnad av Åkersberga tätort västerut samt konsekvenserna av detta. Läs mer om den fördjupade översiktsplanen häröppnas i nytt fönster.

Sverigeförhandlingen
Österåkers kommun har deltagit i Sverigeförhandlingen och ser en stor nytta av en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholm city via Odenplan. Läs mer om Sverigeförhandlingen häröppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Camilla Bennet
Senast uppdaterad:
tisdag 21 maj 2019