Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Täljö 2:8

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 9 januari 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8. Planområdet är beläget i Täljö mellan Järnvägsbacken och Storträsket. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom Täljö för att möta det ökade behovet av förskolor i området.

Aktuellt

Planförslaget var på samråd under tiden 20 augusti - 12 september 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Ett samrådsmöte hölls den 4 september 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019