Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Svinninge Handel

Planens syfte är att möjliggöra utveckling av området vid Svinninge handel med utökade ytor för handel och kontor. Detaljplanen ska även bekräfta den pågående markanvändningen.

Efter utställning 2014 av detaljplaneförslaget för Skåvsjöholm delades detaljplanen upp i två delar.

Skåvsjöholmöppnas i nytt fönster
Skåvsjöholm, del 2öppnas i nytt fönster

Skåvsjöholm, del 2 omfattar den norra delen av planområdet och möjliggör en ny skola samt utveckling av befintliga handels- och bostadsfastigheter. Ur Skåvsjöholm, del 2 har Svinninge handel sedan brutits ur, vilket är detta detaljplaneförslag som omfattar Svinninge handel och bensinstationen.

Aktuellt

Detaljplanen för Svinninge handel har den 26 februari 2020 vunnit Laga Kraft.

Antagandehandlingen kan läsas här.pdfPDF

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 27 januari 2020

Planförslaget för Svinninge handel var utställt på granskning under perioden 27 juni - 19 augusti 2019 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga

Utställningshandlingarna kan läsas här.pdf. PDF
PDF

Detaljplanen för Svinninge handel ingick från början i detaljplanen för Skåvsjöholm. Planförslaget för Skåvsjöholm var på utställning under tiden 19 maj - 16 juni 2014.

Innan dess var planen på samråd under tiden 27 november 2008 - 9 januari 2009. Ett samrådsmöte hölls den 8 december 2008. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.PDF

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
måndag 18 maj 2020