Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nya Skåvsjöholmsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap för "Nya Skåvsjöholmsvägen" som har undantagits från den angränsande detaljplanen för Skåvsjöholm. Vägen är planerad att försörja bostadsområdet Skåvsjöholm samt skol- och förskolefastigheter och är en förutsättning för framtida busstrafik i området. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 11 juni 2018.

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 11 december 2017 och överklagades därefter. Planförslaget var på utställning under tiden 22 mars - 19 april 2017. Innan dess var planen på samråd under tiden 10 - 31 oktober 2016. Då planområdet tidigare ingick i detaljplaneförslaget för Skåvsjöholm så hölls inget separat samrådsmöte för detta planförslag, samrådsmöte för Skåvsjöholm hölls i Alceahuset den 8 december 2008. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
måndag 4 mars 2019