Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Björnhammar

Syftet med planläggningen är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra vägutbyggnader samt för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge.

Aktuellt

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att detaljplanerna Björnhammar och Boda Gård 2 med nu kända förutsättningar kan medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning således behöver påbörjas. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas där den betydande miljöpåverkan beskrivs och bedöms. Detta arbete pågår och förväntas vara klart under 2019. Sedan detaljplanen var på samråd har det beslutats att detaljplanen ska ha kommunalt huvudmannaskap för allmän plats istället för enskilt. En preliminär tidplan för när Björnhammar kan ställas ut på utställning är därför svårt att säga i dagsläget. .

Tidigare

Detaljplanen var på samråd under riden 3 september – 5 oktober 2015. Ett samrådsmöte hölls den 21 september 2015 kl. 17.00 i Alceahuset i Åkersberga. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
torsdag 4 juni 2020