Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Slussholmen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdragPDF av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Slussholmen. Planområdet för Slussenholmen är beläget vid Åkers kanal kring Slussholmen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en upprustning av området kring Slussholmen, samt att införliva den idag planlagda parkmarken inom planområdet under kommunalt huvudmannaskap. Utöver renoveringen av slussanläggningen och nytt dämme med fiskvandringsväg föreslås en upprustning av hela Slussholmen med bryggor och gångvägar för att öka områdets tillgänglighet och attraktionsvärde för allmänheten.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
måndag 1 juli 2019