Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Slussholmen

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 21 mars 2016 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Slussholmen och del av Ekbacken. Planområdet för Slussen är beläget vid Åkers kanal kring Slussholmen.

Syftet med planen är att vid Slussholmen möjliggöra en renovering av befintlig slussanläggning samt nybyggnation av dämme, fiskvandringsväg, bryggor och gångvägar.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
onsdag 3 april 2019