Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Säbyvikens marina

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Säbyvikens marina. Verksamhetsområdet för småbåtshamn utökas med bland annat hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service. Bryggområdet utökas för att inrymma ytterligare bryggor. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varpå en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har tagits fram för området.

Aktuellt

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 19 september 2016 och har därefter överklagats.

Tidigare

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 25 mars - 17 april 2015. Innan dess fanns planen för samråd under tiden 25 september - 31 oktober 2012. Ett samrådsmöte hölls den 10 oktober 2012. Ett program för Säbyviken godkändes av Kommunstyrelsen den 2 maj 2011.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019