Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Runö 7:15 med flera

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar förslag till detaljplan för Runö 7:15 med flera. Planområdet är beläget längs Rallarvägen, invid väg 276. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra lokaler för handel, verksamheter och kontor i ett strategiskt läge vid infarten till Åkersberga samt att skapa en mer enhetlig karaktär längs Rallarvägen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 28 maj - 25 juni 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats. Till granskningshandlingen hör även en samrådsredogörelse, där inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tidigare

Planförslaget var på samråd under tiden 29 maj - 26 juni 2017. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 12 juni 2017.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Sara Hägg
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019