Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Runö 7:123

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av KommunstyrelsenPDF att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123. Fastigheten är beläget mellan väg 276, Svinningevägen och Rallarvägen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Syftet med planförslaget är att pröva en ändring från industri- till handelsändamål för fastigheten Runö 7:123.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Sara Larsson
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019