Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Röllingby södra

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i form av flerbostadshus inom Smedby 19:227 m.fl., inom ett centralt område i Åkersberga. Planförslaget innebär även att handel eller kontor tillåts i bottenvåning mot Hackstavägen. Detaljplanen möjliggör även för ändrat huvudmannaskap längs med Storängsvägen och Hantverksvägen, som idag är enskilda men som i och med ett genomförande av detaljplanen skulle övergå till kommunalt huvudmannaskap. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 14 november – 12 december 2016 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns under tiden även tillgängliga på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats. Ett samrådsmöte hölls den 29 november 2016 i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019