Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Östra Stenhagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdragPDF att upprätta förslag till detaljplan för Smedby industriområde samt inom del av samma område upprätta en markanvisningstävling för boendeändamål med målgruppen 55 år och äldre. Planområdet, som nu benämns Östra Stenhagen, är beläget i norra delen av Åkersberga i närheten av Sockenvägen i Smedby. Planområdet är ca 2,5 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av området med avseende på bostads- och serviceändamål.

En markanvisningstävling kommer att genomföras för ett 55+ boende och den del av området som kommer att omfattas kommer att upplåtas med tomträtt. När ramarna för markanvisningstävlingen är klara kommer ytterligare information att presenteras på hemsidan.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Sara Larsson
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019