Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers multihall

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar förslag till detaljplan för Österåkers multihall. Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Planområdet är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Planen vann  laga kraft 5 april 2018

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 5 mars 2018.
Planförslaget var utställt för granskning under tiden 14 december 2017 - 15 januari 2018. Innan dess var planförslaget på samråd under tiden 13 februari - 13 mars 2017. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 28 februari 2017.

Redaktör:
Peter Jonsson

Senast uppdaterad:
fredag 5 april 2019