Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Margretelundsvägen, etapp 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 27 april 2016 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Margretelundsvägen, etapp 2. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012.

Aktuellt

Detaljplanen för Margretelundsvägen, etapp 2 har den 21 november 2019 vunnit Laga Kraft

Granskningshandlingen kan läsas härPDF

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2019

Planförslaget var utställt för Granskning under perioden 20 mars - 10 april 2019 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Granskningshandlingen kan läsas härPDF

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 22 oktober – 19 november 2018 och ett samrådsmöte hölls den 5 november 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Camilla Bennet
Senast uppdaterad:
tisdag 3 december 2019