Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Margretelundsvägen, etapp 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 27 april 2016 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Margretelundsvägen, etapp 2. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för Granskning under tiden 20 mars – 10 april 2019, på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Granskningshandlingen kan läsas härPDF

Planhandlingarna fanns även tillgängliga i Information Österåkers lokaler i Åkersberga centrum.

Tack för Era lämnade synpunkter.

Nu pågår arbetet med att ta fram antagandehandlingarna som presenteras här så snart Kommunfullmäktige antagit detaljplanen.

Preliminär tidplan:

  • Granskning våren 2019
  • Antagande hösten 2019
  • Byggnation 2020

En vidare utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Margretelundsvägen beräknas ske år 2022-2023.

Tidigare

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 22 oktober – 19 november 2018 och ett samrådsmöte hölls den 5 november 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Camilla Bennet
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019