Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkersberga stad, centrumområdet

Centrumområdet är ett av Åkersbergas mest strategiska stadsutvecklingsområden där det finns potential för utveckling i ett mycket centralt läge intill centrum, kanalen och Åkersberga station. Planprogrammet är ett första steg i att förverkliga att centrala Åkersberga ska bli en modern stad med småstadskaraktär. Planprogrammet syftar till att utgöra ett underlag för kommande detaljplaneläggning.

Den 14 januari–20 februari 2019 pågick samråd.

 

För att förverkliga den uppsatta visionen för Åkersberga stad har fyra mål tagits fram:

  • En tät och attraktiv stadskärna, med stationen som navet;
  • Åkersberga möter vattnet och utvecklar skärgårdsidentiteten;
  • Stadskärna för kreativitet och företagande, samt;
  • En god livsmiljö och trygg och säker stad.

Aktuellt

Mellan den 14 januari–20 februari 2019 pågick samråd för planprogrammet för Åkersberga stad -  Centrumområdet.
Tack för ert engagemang!

Under samrådstiden fanns möjligheten att lämna synpunkter på samrådshandlingen. Under samrådstiden genomfördes flertalet aktiviteter, bland annat hölls ett samrådsmöte den 24 januari 2019 i Österåkers bibliotek samt öppet hus i kommunens mobila mötesplats "Österåker på väg" på stationsvägen mellan den 30 januari–2 februari 2019. Programförslaget fanns under samrådstiden tillgängligt i receptionen på plan 1, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Samrådshandlingen återfinns här:

Samrådshandling: Planprogram för Åkersberga stad – centrumområdetPDF

Kommunen arbetar nu med att revidera samrådsförslaget och siktar på att ha en godkännandehandling klar till vintern 2019.

Instagramtävlingen #Åkersbergastad

Under samrådstiden 14 januari–20 februari 2019 pågick en Instagramtävling under hashtaggen #Åkersbergastad. Där uppmanades deltagarna att posta en bild på någonting som de tycker representerar de bästa sidorna av centrala Åkersberga.

Den bild som enligt kommunens jury ansågs bäst representera Åkersberga stad är upplagd av Susanne Sundström, som vinner pris för bilden nedan.

Planprocessen

Fotograf: Susanne Sundström (@Drejat.se)

Med följande motivering ansågs bilden vara en värdig vinnare:
Fotografiet symboliserar på många olika sätt framtidens Åkersberga stad. Den visar på en blandstad då den lyfter såväl verksamheter och bostäder samtidigt som vattenkontakten accentueras. Fotot är tagen ur ett mänskligt perspektiv och visar på attraktiva stråk och mötesplatser i ett höstljus. Samtidigt som bilden visar på Åkersbergas närhet till vattnet symboliserar den även ett överbryggande av barriärer. Bilden visar på hur staden möter vattnet och illustrerar båtliv som är av stor betydelse även på kommunal nivå. Avslutningsvis ska tilläggas att kommunens jury finner bilden väldigt vacker.

Vi vill tacka alla som ställde upp i Instagramtävlingen och som var med och visade upp många av Åkersbergas och Österåkers bästa och finaste sidor.

Tidigare

Kommunen har fört en medborgardialog med syfte att samla in synpunkter om hur Åkersberga kan utvecklas. Dialogen har förts genom möten, intervjuer och workshops.

Som ett underlag till programmet har ''Vision för centrala Åkersberga'' tidigare upprättas vilken anger några grundläggande utgångspunkter för utveckling och förtätning av de befintliga centrala delarna av tätorten. Visionen utgör ett underlag och en vägledning för fortsatta program- och planarbeten

Planprocessen

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019