Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkersberga stad, centrumområdet

Centrumområdet är ett av Åkersbergas mest strategiska stadsutvecklingsområden där det finns potential för utveckling i ett mycket centralt läge intill centrum, kanalen och Åkersberga station. Planprogrammet är ett första steg i att förverkliga att centrala Åkersberga ska bli en modern stad med småstadskaraktär. Planprogrammet syftar till att utgöra ett underlag för kommande detaljplaneläggning.

Den 14 januari–20 februari 2019 pågår samråd.

 

För att förverkliga den uppsatta visionen för Åkersberga stad har fyra mål tagits fram:

  • En tät och attraktiv stadskärna, med stationen som navet;
  • Åkersberga möter vattnet och utvecklar skärgårdsidentiteten;
  • Stadskärna för kreativitet och företagande, samt;
  • En god livsmiljö och trygg och säker stad.

Samrådshandling: Planprogram för Åkersberga stad – centrumområdetPDF

Aktuellt

Den 24 januari 2019, klockan 17:30 - 19:30 hölls samrådsmötet på Österåkers bibliotek. Mellan den 20 januari - 2 februari 2019 hölls även öppet hus i kommunens mobila mötesplats "Österåker på väg" på Stationsvägen. Där fanns det möjlighet att möta representanter från kommunen, få information och diskutera programmet med oss.
Tack för Ert engagemang!

Ett samråd innebär att de som berörs av en detaljplan ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Eftersom planprogrammet för Åkersbergas centrumområde är omfattande och berör en större grupp människor kommer vi att erbjuda en mängd sätt och tillfällen att ta del av information om planen, diskutera den och lämna synpunkter.

Näringsliv och markägare

Kommunen önskar även att ha enskilda möten löpande med näringslivet och markägare. Sådana möten kan bokas genom att skicka epost till plan.exploatering@osteraker.se

Här finns planförslaget

Planförslaget finns under samrådstiden, 14 januari–20 februari 2019, tillgängligt i receptionen på plan 1, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan köpas till självkostnadspris.

Planhandlingarna finns även tillgängliga i Information Österåkers lokaler i Åkersberga centrum. Samrådshandlingen går också bra att ladda ned här (fler dokument finns under rubriken Mer information här intill):

Samrådshandling: Planprogram för Åkersberga stad – centrumområdetPDF

Vi vill veta vad du tycker!

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligt senast 20 februari 2019 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga alternativt via epost till plan.exploatering@osteraker.se

Dela med dig i vår Instagramtävling #Åkersbergastad

Centrala Åkersberga står inför omfattande förändringar, men självklart har dagens Åkersberga många kvalitéer som bör bevaras och utvecklas.

Ta en bild på någonting som du tycker representerar de bästa sidorna av centrala Åkersberga och som du anser är viktigt att ta fasta på vid utvecklingen av framtidens Åkersberga stad. Lägg sedan upp bilden på Instagram och använd hashtaggen #Åkersbergastad. Den bild som enligt en jury från kommunen bäst representerar Åkersberga stad vinner ett pris, kommer att få bilden publicerad samt att den kan komma att användas i planprogrammets godkännandehandling.

Tävlingen pågår under hela samrådstiden fram till den 20 februari 2019.

Det område som omfattas av utvecklingsprogrammet för Åkersberga stad ses i kartan ovan.

Tidigare

Kommunen har fört en medborgardialog med syfte att samla in synpunkter om hur Åkersberga kan utvecklas. Dialogen har förts genom möten, intervjuer och workshops.

Som ett underlag till programmet har ''Vision för centrala Åkersberga'' tidigare upprättas vilken anger några grundläggande utgångspunkter för utveckling och förtätning av de befintliga centrala delarna av tätorten. Visionen utgör ett underlag och en vägledning för fortsatta program- och planarbeten.

Planprocessen

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
måndag 4 februari 2019