Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hästängsudd

Syftet med detaljplan för Hästängsudd är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 2019-04-17

Läs antagandehandlingen här.PDF

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 men överklagades. Planförslaget var på utställning under tiden 2 oktober - 30 oktober 2013. Innan dess var planen på samråd under tiden 10 mars -  15 april 2011. Ett samrådsmöte hölls den 24 mars 2011. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av kommunfullmäktige 19 december 2005.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
onsdag 28 augusti 2019