Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gällande detaljplaner

I Österåkers kommun finns ungefär 380 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar att gälla när den har vunnit laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas.

Efter att kommunen har antagit detaljplanen kan berörda sakägare överklaga kommunens beslut. Om detaljplanen inte överklagas eller att detaljplanen senare avgörs på högre instans, då vinner detaljplanen laga kraft.

Äldre detaljplaner kallas ofta för stadsplan eller byggnadsplan.

Finns en detaljplan för ditt område?

Klicka på bilden nedan för att komma till Österåkerskartan. Bocka i lagren "Boende och miljö" och "Detaljplaner" i lagerlistan för att se gällande detaljplaner med tillhörande dokument.

Karta över gällande detaljplaner

Redaktör:
Alexander Larsson

Senast uppdaterad:
tisdag 5 september 2017