Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Till- och ombyggnad av Österskärsskolan

Österskärsskolan byggs till- och om för att uppnå kommunens mål för skolverksamhet.

I skolan kommer det att gå 350-380 elever, vilket innebär att den blir 2-parallellig F-6 skola. Byggarbetet kommer att minska trängseln, öka tillgängligheten och förbättra transporter till och från skolan.

Arbetet kommer att genomföras i olika etapper.

Etappkarta för till- och ombyggnationen av ÖsterskärsskolanPDF

Etapp 1

Tillbyggnad tillagningskök, matsal och huvudentré

Tillbyggnaden är cirka 680 kvadratmeter och innehåller en inbjudande huvudentré samt en matsal med tillhörande tillagningskök. I etappen kommer man även att förbättra angöring samt personal- och cykelparkering. Byggnaden kommer att få vegetationstak och fasaderna kommer i huvudsak att bli putsade med undantag från entréerna som får träpanel.

Entreprenaden är upphandlad och kommer att utföras av Murbryggan Förvaltning AB. Färdigställande till början av vårterminen 2018.

Nya hämtnings- och lämningsställen under etapp 1PDF

Etapp 2-4

Renoveringar och skolgård

I etapp 2 skapas kombinerade ytor för fritidsklubb och hemkunskap samt ett dedikerat utrymme för fritidshemsverksamhet i den befintliga byggnaden. För de utrymmen som byggs om kommer ytskikten underhållas och ventilationen anpassas.

Kontakt

Mer information om byggarbetet hittar du på Armadas webbplats.

Information till målsman och elever

Under till- och ombyggnationerna kan du som elev eller målsman för elev på skolan få information om byggarbetet via rektorns brev. Du kan prenumerera på brevet via länken nedan och få ett mejl när en ny nyhet publiceras med en länk till nyheten. Har du frågor kan du kontakta lärare eller rektor på skolan.

Prenumerera på uppdateringar från rektorn på Österskärsskolan

Information till grannar och invånare

Vid frågor om byggarbetet kan du vända dig till Armada Fastighets AB.

Redaktör:
Sara Hägg

Senast uppdaterad:
onsdag 14 november 2018