Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Friidrottsanläggning

Kommunfullmäktige har beslutat att ta fram en plan för att bygga en helt ny friidrottsanläggning vid Österåkers sportcentrum i Åkersberga.

I ett första steg ska en helt ny friidrottsanläggning byggas med löparbanor, kastgrop, belysning, samt omklädningsrum. Friidrottsarenan anläggs på ett sådant sätt att den anpassas efter en kommun som växer. Med den nya friidrottsanläggningen skapas en ökad möjlighet för föreningar och skolor som vill bedriva idrott, samt för större cuper och tävlingar som kommer kunna hållas i kommunen. I arbetet ingår att ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av friidrottsanläggningen.

Aktuellt

Oktober 2017: Arbetet med friidrottsanläggningen fördröjt

På Röllingbyfältet börjar kommunens nya friidrottsanläggning ta form. Enligt plan skulle löparbanorna kunna tas i bruk i oktober 2017.Arbetet med att förstärka marken har varit svårare än beräknat vilket gör att tidsplanen blir förskjuten.Eftersom anläggandet av löparbanorna påverkas av lufttemperatur, luftfuktighet och marktemperatur kan fortsatt arbete kan tidigast ske i maj 2018. Ny beräknad tid för tid för att arenan ska bli klar är vid halvårsskiftet nästa sommar.

September 2016: Första spadtaget

Den 22 september 2016 togs det första spadtaget för friidrottsarenan. Vecka 45 påbörjades markstabiliserande arbeten som beräknas pågå fram till februari 2017. Arbetena pågår alla dagar i veckan och kan medföra visst buller i närområdet. Utöver detta pågår även arbete med grundläggning av läktarbyggnaden samt förberedande arbeten såsom flytt av gång- och cykelvägar samt ledningar.

Redaktör:
Alexander Larsson

Sakkunnig:
Katrin Bauer
Senast uppdaterad:
måndag 16 oktober 2017