Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Friidrottsanläggning

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en helt ny anläggning för friidrott vid Österåkers sportcentrum i Åkersberga. Arbetet färdigställs nu och verksamheterna har i augusti 2018 kunnat börja använda friidrottsarenan.

I ett första steg byggs en helt ny friidrottsanläggning med löparbanor, kastgrop, belysning, samt omklädningsrum. Friidrottsarenan anläggs på ett sådant sätt att den anpassas efter en kommun som växer. Med den nya friidrottsanläggningen skapas en ökad möjlighet för föreningar och skolor som vill bedriva idrott, samt för större cuper och tävlingar som kommer kunna hållas i kommunen. I arbetet ingår att ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av friidrottsanläggningen.

Aktuellt

Augusti 2018: Verksamheten vid Österåkers friidrottsarena
är nu igång!

På måndagskvällen den 20 augusti var det äntligen dags för en mindre invigning av Österåkers nya friidrottsarena i Åkersberga som innebär att föreningsliv, skolor och även allmänhet nu är välkomna till en friidrottsanläggning som håller SM-klass!

Läs mer om verksamhetsstarten på Österåkers friidrottsarena.

Friidrottsarenan sedd från läktaren den 20 augusti 2018.

Friidrottsarenan sedd från läktaren den 20 augusti 2018.

Juni 2018: Arbetet går enligt plan

Arbetet med friidrottsanläggningen rullar på som det ska och följer tidplanen med målsättningen att löparbanorna ska kunna börja användas i slutet av augusti.

Friidrottsarenan

Friidrottsarenan med läktaren i bakgrunden, juni 2018

Mars 2018: Statusrapport för friidrottsarenan

Vad är det som händer just nu?

I höstas uppstod problem där lera trycktes upp underifrån på vissa ställen under löparbanorna. Arbetet med att förstärka marken pågår nu. Just nu pågår schaktning och uppbyggnad av löparbanorna. Därefter ska löparbanorna beläggas. Beläggningsarbeten är säsongsberoende och kan bara utföras under den varma årstiden, vilket innebär att det arbetet påbörjas tidigast i maj.

Just nu pågår också arbetet med att färdigställa övriga ytor runt om löparbanorna och fokus ligger för närvarande på "torget" vid dagens infart. Läktare med tillhörande byggnad är helt färdigställda.

När kan friidrottsarenan börja användas?

Vi arbetar utifrån målsättningen att löparbanorna ska kunna börja användas i slutet av augusti.

Oktober 2017: Arbetet med friidrottsanläggningen fördröjt

På Röllingbyfältet börjar kommunens nya friidrottsanläggning ta form. Enligt plan skulle löparbanorna kunna tas i bruk i oktober 2017. Arbetet med att förstärka marken har varit svårare än beräknat vilket gör att tidsplanen blir förskjuten. Eftersom anläggandet av löparbanorna påverkas av lufttemperatur, luftfuktighet och marktemperatur kan fortsatt arbete tidigast ske i maj 2018.

September 2016: Första spadtaget

Den 22 september 2016 togs det första spadtaget för friidrottsarenan. Vecka 45 påbörjades markstabiliserande arbeten som beräknas pågå fram till februari 2017. Arbetena pågår alla dagar i veckan och kan medföra visst buller i närområdet. Utöver detta pågår även arbete med grundläggning av läktarbyggnaden samt förberedande arbeten såsom flytt av gång- och cykelvägar samt ledningar.

Redaktör:
Sara Hägg

Sakkunnig:
Katrin Bauer
Senast uppdaterad:
tisdag 21 augusti 2018