Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella byggprojekt

Här presenteras några av de byggnadsprojekt som pågår i kommunen. Om inget annat anges har byggprojekten föregåtts av en antagen detaljplan.

Brandstationen

Utmed Näsvägen har bygget av en ny brandstation påbörjats under hösten 2015. Beräknas färdig våren 2017.

Information om brandstationen, Armadas webbplats.länk till annan webbplats

Fredsborg

I ett område mellan Hagbyhöjden och Gottsunda har den första etappen av Fredsborg påbörjats. Totalt kommer det byggas cirka 160 bostäder i en blandning av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. Även en skola och förskola ska ingå i området.

Information om projekt Fredsborgs backar, JMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friidrottsanläggning

Bygget av en ny friidrottsarena har påbörjats vid Österåkers sportcentrum i Åkersberga. Beräknas färdig september 2017.

Information om friidrottsanläggningen, Österåkers kommuns webbplats
Information om friidrottsanläggningen, Armadas webbplatslänk till annan webbplats

Ljusterö skärgårdsby

På Mellansjövägen vid Ljusterö torg byggs ett nytt småhusområde bestående av ca 70 bostäder, varav den första etappen består av 25 hus.

Information om Ljusterö skärgårdsby, projektets hemsidalänk till annan webbplats

Norrgårdshöjden

På Norrgårdsvägen byggs ett vårdboende med 54 vårdplatser, inflyttning beräknas ske under 2018. Detaljplanen medger även tre flerbostadshus som byggs i en senare etapp. En ny park anläggs intill den nya bebyggelsen.

Runö gårds norra

På Korsgärdesvägen intill väg 276 har bygget av en ny Willysbutik påbörjats. Beräknas färdigt 2017.

Runö gårds södra och Brofästet

Angränsande till Åkers kanal och väg 276 uppförs ett nytt bostadsområde bestående av både flerbostadshus och småhus i form av kedjehus och villor. Första etappen närmast kanalen är färdig, nästa etapp har påbörjats och beräknas vara färdig 2017.

Information om bostadsrättslägenheter, Peabs webbplats.länk till annan webbplats
Information om småhus, Notar nyproduktions webbplats.länk till annan webbplats

Skånsta

På Kantarellvägen i Skånsta har byggandet av ett nytt vårdboende med ca 40 vårdplatser påbörjats, beräknas färdigt under 2017.

Österskärs handel

Vid korsningen Österskärsvägen och Generalsvägen intill Österskärs station byggs ett flerbostadshus innehållandes 13 lägenheter och lokaler i bottenvåningen, beräknas färdigt under 2017.

Information om bostäder och intresseanmälan, Signum Fastigheters webbplats.länk till annan webbplats

Österskärsskolans till- och ombyggnad

Österskärsskolan byggs till- och om för att uppnå kommunens mål för skolverksamhet. Bygarbetet kommer att minska trängseln, öka tillgängligheten och förbättra transporter till och från skolan.

Information om till- och ombyggnaden finns på Österåkers kommuns webbplats

Östra Kanalstaden, etapp 1

Östra Kanalstaden är en stadsdel med vatten och skärgård i fokus. Området ligger på promenadavstånd från Åkersberga centrum och är beläget mellan Åkers kanals östra strand och Österskärsvägen. Vissa hus är färdiga medan andra byggs och planeras, totalt innehåller området ca 300 bostäder som beräknas helt färdiga under 2018.

Information om bostäder och intresseanmälan, JMs webbplatslänk till annan webbplats

Redaktör:
Alexander Larsson

Senast uppdaterad:
onsdag 22 februari 2017