Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö och klimat

Österåker arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för människa, miljö och natur att samverka. Detta görs bland annat utifrån kommunens 22 lokala miljömål och klimat- och energistrategi.

Miljömål

De 22 lokala miljömålen beskriver vad kommunen vill åstadkomma med sitt miljöarbete. Varje förvaltning, bolag och enhet planerar för sitt miljömålsarbete. Miljömålen riktar sig också till invånare, föreningar, företag och andra verksamma i kommunen. Förhoppningen är att de ska inspirera till handling och göra det lättare för olika aktörer i kommunen att samverka.

De lokala miljömålen baseras på:

  • Nationella miljömål och regionala mål
  • Miljökvalitetsnormerna för vatten och luft
  • Mål i andra antagna planer
  • Österåkers miljösituation och behov
  • Kommunens möjlighet att bidra med störst miljönytta

Miljöbidrag

Du med en förening eller organisation med verksamhet i Österåkers kommun kan ansöka om ekonomiskt bidrag för åtgärder som bidrar till en bättre miljö och hållbar utveckling i linje med Österåkers lokala miljömål.

2018 års tema är Hållbart resande och bidraget riktar sig till åtgärder som bidrar till att det exempelvis blir roligare och enklare att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Ansökningstiden för 2018 har passerat.

Klimat- och energistrategi

Kommunen har antagit en klimat- och energistrategi som omfattar kommunens förvaltningar och bolag. Där finns mål för minskad klimatpåverkan, effektiv energianvändning och övergång till mera förnyelsebar energi.

För att klara målen för 2020 behöver energi och klimatfrågorna prioriteras. Hittills har kommunen gått över till flera miljöbilar. Hela 40 procent av leasingbilarna klarar de nya kraven för miljöbilar som gäller från 2013. Det finns också en elbil i kommunen bilpool och en cykelpool vid kommunhuset.

Armada Fastighets AB arbetar med energibesparande åtgärder i bostäder och lokaler. Eon levererar fjärrvärme som till 95 procent produceras med förnyelsebara bränslen. En tredjedel av den el som används i kommunens lokaler kommer från vindkraft.

Mikroplaster

Kommunfullmäktige i Österåker har beslutat att kommunens verksamheter inte ska köpa in hygien- och kosmetikprodukter med tillsatta mikroplaster. Detta beslut är en del av kommunens arbete för att begränsa spridningen av plast till vår miljö. Även du som privatperson kan bidra till en minskad spridning av mikroplast.

Information om mikroplasterPDF

Ballonger och ballongsläpp

Österåkers kommun avråder kommunens verksamheter från att köpa in ballonger, särskilt om de riskerar att hamna i naturen och i havet vid exempelvis ballongsläpp. Ballongerna bidrar till nedskräpning och djur kan ta skada. Ballonger som är tillverkade av latex, det vill säga naturligt framställt gummi som marknadsförs som biologiskt nedbrytningsbart, behöver även de lång tid för att brytas ned. De kan då intas av djur vars matsmältningsorgan tar stor skada. Ballonger som är tillverkade av plast blir miljöskadlig mikroplast när de hamnar i naturen.

Vad du kan göra

Du kan göra skillnad. För att minska påverkan på miljön och klimatet behöver vi alla ta ansvar. Genom att göra kloka val i din vardag eller i din verksamhet gör du en viktig insats. Här är några tips på hur du som konsument kan agera mer miljövänligt och klimatvänligt.

Energi

All energiproduktion medför en miljöpåverkan, så håll koll på din energianvändning hemma och på jobbet. Tänk över vad du kan förändra, det brukar löna sig även ekonomiskt.

Transporter

Transporterna med bil och lastbil bidrar till en stor del av klimatpåverkan inom kommunen. Men globalt sett har vår konsumtion och våra flygresor ännu större betydelse. Genom att gå och cykla när du inte ska så långt får vi också friskare luft och en bättre hälsa.

Miljövänligt bränsle

Ett alternativ är att välja alternativa drivmedel som är bättre för miljön. Etanol finns på de större bensinstationerna i Österåker och alkylatbensin hittar du på Sandkilsvägen. Biogas kan man exempelvis köpa på Hagby avfallsanläggning. Laddstolpar för el- och hybridbilar finns på flera platser i kommunen, läs mer via länken.

Laddplatser för elbilar i Österåker

Tvätta bilen miljövänligt

Om du tvättar bilen på gatan rinner en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester är skadliga både för människor och för miljön. Istället bör du tvätta bilen i en biltvätt där tvättvattnet renas.

Bli en vägvisare

Berätta för dina grannar vad du gör för att spara energi. Ta med barnen när du återvinner och berätta varför. Bilda en gående skolbuss istället för att ta egen bil. Fråga efter ekologiska alternativ i din butik och på restaurangen. Kan din arbetsplats eller verksamhet ta ett ökat miljöansvar? Genom en miljöcertifiering kan företag få konkurrensfördelar.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Martina Berg
Senast uppdaterad:
måndag 3 december 2018