Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö och klimat

Kommunen formulerar nya lokala miljömål för Österåker. De kommer att bygga på de nationella målen och formuleras utifrån lokala frågor och redan pågående arbete. Tanken är att samla miljöarbetet och göra det tydligare.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en högt prioriterad miljöfråga. De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Vi kommer att kunna nå de nationella klimatmålen men då räknar vi inte med den klimatpåverkan som vi bidrar med i andra länder när vi köper varor och tjänster.

Som en gemensam beskrivning av våra viktigaste miljöfrågor har vi i Sverige antagit ett antal miljömål. Det övergripande målet handlar om att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen visar vägen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Vill du veta mer om kvaliteten på luften och vattnet i Österåkers kommun kan du kontakta översiktsplanerare Charlotte Hedlund eller miljö- och hälsoskyddsenheten.

Vad kommunen gör

Kommunen har antagit en klimat- och energistrategi som omfattar kommunens förvaltningar och bolag. Där finns mål för minskad klimatpåverkan, effektiv energianvändning och övergång till mera förnyelsebar energi.

Österåkers kommun kommer att kunna nå målen för första etappen 2014, men för att klara målen för 2020 behöver energi och klimatfrågorna prioriteras. Hittills har kommunen gått över till flera miljöbilar. Hela 40 % av leasingbilarna klarar de nya kraven för miljöbilar som gäller från 2013. Det finns också en elbil i kommunen bilpool och en cykelpool vid kommunhuset.

Armada Fastighets AB arbetar med energibesparande åtgärder i bostäder och lokaler. EON levererar fjärrvärme som till 95 % produceras med förnyelsebara bränslen. En tredjedel av den el som används i kommunens lokaler kommer från vindkraft.

Vad du kan göra

Du kan göra skillnad. För att minska påverkan på miljön och klimatet behöver vi alla ta ansvar. Genom att göra kloka val i din vardag eller i din verksamhet gör du en viktig insats. All energiproduktion medför en miljöpåverkan, så håll koll på din energianvändning hemma och på jobbet och tänk över vad du kan förändra, det brukar löna sig även ekonomiskt.

Transporter

Transporterna med bil och lastbil bidrar till en stor del av klimatpåverkan inom kommunen. Men globalt sett har vår konsumtion och våra flygresor ännu större betydelse. Genom att gå och cykla när du inte ska så långt får vi också friskare luft och en bättre hälsa.

Tanka miljövänligt

Ett alternativ är att välja drivmedel som är bättre för miljön. Etanol finns på de större bensinstationerna i Österåker och alkylatbensin hittar du på Sandkilsvägen. Biogas kan man köpa på Hagby avfallsanläggning och på den nya Preem som byggs kommer det att finnas en laddstolpe för elbilar.

Bli en vägvisare

Berätta för dina grannar vad du gör för att spara energi. Ta med barnen när du återvinner och berätta varför. Bilda en gående skolbuss istället för att ta egen bil. Fråga efter ekologiska alternativ i din butik och på restaurangen. Kan din arbetsplats eller verksamhet ta ett ökat miljöansvar? Genom en miljöcertifiering kan företag få konkurrensfördelar.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Charlotte Hedlund
Senast uppdaterad:
torsdag 23 mars 2017