Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljöbidrag 2019

Österåker arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för människa, miljö och natur att samverka. Nu är det enklare för föreningar och organisationer som vill bidra med miljöförbättrande åtgärder att genomföra sin idé.

Alla organisationer och föreningar som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i Österåkers kommun kan söka. Bidraget ges alltså inte till bolag eller till enskilda personer.

Hjälp oss nå våra lokala miljömål

Du kan få bidrag för åtgärder som skapar en bättre miljö och hållbar utveckling i linje med Österåkers lokala miljömål. Det kan vara nya idéer och lösningar eller andra satsningar för positiva miljöeffekter. Kommunen bidrar helst till åtgärder och satsningar med långsiktig effekt snarare än kortsiktig. Om det inte finns särskilda skäl så får åtgärden inte rymmas inom befintlig finansiering eller vara något som måste utföras enligt gällande lagstiftning.

Läs om Österåkers miljömålPDF

2019 års bidrag för minskad klimatpåverkan

Tema för 2019 års miljöbidrag är minskad klimatpåverkan. Det är möjligt att ansöka om bidrag för aktiviteter, åtgärder eller andra satsningar som bidrar positivt till något av Österåkers miljömål. Projekt som minskar klimatpåverkan kommer att prioriteras i första hand. Bidrag kan exempelvis sökas för att anordna aktiviteter eller utbildningar, eller för att vidta fysiska åtgärder. Du kan hitta inspiration bland Österåkers lokala miljömål.

Sista dagen för ansökan för 2019 års bidrag var den 29 september.

Beslutade riktlinjer för miljöbidrag 2019.PDF

Erhöll ditt projekt bidrag 2018? Redovisa resultatet

Om du blivit beviljad bidrag ska du återrapportera och redovisa resultatet av din aktivitet. Du får datum och instruktion för detta tillsammans med beslutet om bidrag. Rapporteringen och redovisningen anpassas efter åtgärdens tidsplan och karaktär.

Genomför utvärderingen här.

 

Läs mer om Österåkers miljöarbete

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
tisdag 3 december 2019