Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Jakt och viltvård

Österåkers kommun består till stora delar av skogsområden och det kan ibland bli problem när skogens djur i jakt på mat kommer in i våra bostadsområden.

Har du problem med vilda djur?

Här är några vanliga frågor och svar om vilda djur i tätort.

Vildsvin eller älgar kommer in på min tomt

Försök skrämma bort djuren, sätt gärna upp ett stängsel. Ta bort fallfrukt, ha inte för mycket fågelmat framme, lämna inget köksavfall åtkomligt och lås in din soptunna i väntan på hämtning. Av säkerhetsskäl jagas inte dessa djur i bostadsområden. Då djuren ofta kommer in på tomter i jakt på mat är det bästa att se till att det inte finns något för dem att äta på din fastighet.

Jag har problem med grävling/orm under huset eller har sett skabbräv

Har du en grävling eller orm på din tomt kan du kontakta kommunens viltvårdare. För att åtgärda problemet tar viltvårdaren ut en avgift. Ser du en skabbräv är det viktigt att kontakta viltvårdaren för att begränsa spridning av sjukdomen. Det tas inte ut någon avgift för att skjuta en skabbräv. Ormar är fridlysta och får inte dödas och därför kan du kontakta viltvårdaren för hjälp med att flytta dem.

Kontakta viltvårdare på telefon 070-394 58 35 eller 070-268 35 45 om ditt ärende gäller fastlandet. Gäller det skärgården kontakta då 070-627 80 14 eller
08-542 405 82.

Jag har kört på ett rådjur eller annat större vilt

Kontakta polisen. Mindre djur som du kör på behöver inte rapporteras till polisen. Vilka djur som ska rapporteras till polisen hittar du på polisens webbplats. Du kan även kontakta polisen om du ser vilda djur som riskerar att bli påkörda exempelvis om de befinner sig innanför ett viltstängsel.

Markera gärna vid vägrenen var viltet springer in. Särskilda märkningsband finns för detta och är bra att ha liggande i bilen.

Läs mer om vad du gör vid en viltolycka.

Skyddsjakt behövs!

Viltvårdaren kan hjälpa dig att bedriva skyddsjakt med förutsättning att det finns tillstånd från Länsstyrelsen att göra det. Mer information om hur skyddsjakt fungerar hittar du på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets webbplatser. Kontakta viltvårdare på telefon 070-394 58 35 eller 070-268 35 45 om ditt ärende gäller fastlandet. Gäller det skärgården kontakta då 070-627 80 14 eller 08-542 405 82.

Jag har hittat ett dött djur på min tomt – vad gör jag?

För hjälp att transportera bort djuret kan du kontakta Peab på telefonnummer 08-540 815 01 som mot betalning kan hjälpa dig med borttransporten. Det är viktigt att ett dött djur hanteras och tas om hand på korrekt sätt för att minska risken för olägenhet.

Jag har hittat en skadad fågel – vad gör jag?

Du kan kontakta Stockholm viltfågelrehab. De kan hjälpa till både med information och vid behov omhändertagande av fågeln.

Du når dem på telefonnummer 072-56 95 112.

Viltvård och viltvårdare

Viltvård handlar framför allt om att förbättra förutsättningarna för vilda djur. Det kan röra sig om olika åtgärder för att förbättra tillgång på mat, vatten och skydd för djuren. Det kan även handla om jakt för att viltstammen ska utvecklas på ett hållbart sätt. Kommunens mark är uppdelad i olika områden som både ligger nära tätort och gränsar till trafikerade vägar. Målet att att viltet förvaltas på ett bra sätt med tanke på viltolyckor, säkerhet och påverkan på bebyggelse och anläggningar.

Kontaktuppgifter till kommunens viltvårdarePDF

Viltförvaltning 

Österåkers kommun bedriver viltförvaltning på kommunens mark. Detta sker i samarbete med Österåker- och Vaxholms jaktvårdskrets som framför allt fokuserar på att begränsa bestånden av vildsvin, älg, räv och rådjur. De arbetar även med stödutfodring av rådjur och fåglar vintertid.

Läs mer om kommunens arbete för att minska vildsvinsstammenöppnas i nytt fönster

Respektera jaktsäsongen

För att viltvården ska fungera bra är det viktigt att vi alla tar hänsyn till särskilda regler som gäller i samband med de olika jaktperioderna under året. Om du ser skyltar om att jakt pågår går du på markerad led och hundar ska vara kopplade.

Viltvårdare

I Österåkers kommun finns viltvårdare som har tillstånd att avfyra vapen i tätbebyggt område. Du kontaktar kommunen om du behöver hjälp av viltvårdaren.

Österåkers jaktvårdskrets

I Österåker representeras jägarförbundet av Österåker Vaxholm jaktvårdskrets. De är cirka 750 medlemmar och arbetar med lokala jakt- och viltfrågor. De har även utbildningsverksamhet. Det finns i Österåker ett skyttecentrum med moderna älg, trapp och viltmålsbanor. Jaktvårdskretsen har egna jaktmarker på 382 hektar där de erbjuder dagkortsjakt som är öppen för alla.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt med syfte att förebygga skador som vilt kan orsaka. Det kan handla om vargar som attackerar tamdjur eller gäss som äter upp säd på åkrar. Den myndighet du ska vända dig till för ett beslut om skyddsjakt är Länsstyrelsen. På Länsstyrelsen i Stockholms webbplats finns mer information om hur du bör hantera viltskador och skyddsjakt. Naturvårdsverket är vägledande myndighet i jaktfrågor och på deras webbplats kan du hitta mer information om de lagar och regler som gäller vid skyddsjakt. 

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
fredag 12 juni 2020