Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utbyggnad av ridstigar

Österåker kommuns ridstigar rustas upp och byggs ut för att skapa långa sammanhängande sträckor.

Målet är att skapa tillgängliga ridstigar och att utvecklas som en attraktiv, hästvänlig kommun med goda ridmöjligheter och bidra till ett rikt friluftsliv.

Utbyggnad kommer att ske etappvis med utgångspunkt från kommunens befintliga ridstigar. Åtgärd som har påbörjats är upprustning av befintliga stigar söder och norr om Åkersberga ridcenter i Skånsta. Även byte av armaturer på befintliga belysta sträckor kommer att göras.

Nya ridstigar kommer anläggas under 2016 och våren 2017 och byggas ut från Röllingby backar området förbi Smedby Koloniförenings område och sen vidare norrut till Storhagen och vidare ner till Båtstorpsvägen.

Ridstigarna kommer ha en standard bredd på cirka 2,5 meter, men där det är trånga passager kommer stigen bli smalare. Ridstigarna kommer även gå längs befintliga grusvägar och där nya sträckor byggs kommer slitlagret bestå av stenmjöl.

För eventuella frågor kontakta Landskapsarkitekt Elin Dagerhamn.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Elin Dagerhamn
Publicerad:
måndag 28 november 2016
Senast uppdaterad:
måndag 3 juli 2017