Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samråd om vattenverksamhet i Åkers kanal

Österåkers kommun avser att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken för vattenverksamhet i Åkers kanal vid Slussen och Slussholmen. Ett samrådsmöte för allmänheten hålls torsdagen den 21 april klockan 18-20 i Åkersberga bibliotek.

Med vattenverksamhet menas åtgärder som påverkar ett vattenområde, till exempel ombyggnad av anläggningar i vatten eller ändring av vattendjup. Syftet med denna ansökan är möjliggöra en ersättning av befintligt dämme med en anläggning som minskar olycksriskerna och som automatiskt reagerar vid förändrade vattenflöden, renovera befintlig sluss samt att ersätta dagens fiskvandringsväg med en ny i anslutning till Slussholmens östra sida.

Under Mer information till höger finns alla handlingar rörande samrådet. Handlingarna kan även köpas hos kommunen till självkostnadspris.

Här finns även ett svarsformulär om du vill lämna synpunkter på förslaget. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning. Synpunkter ska lämnas skriftligen till trafik@osteraker.se, alternativt till Väg- och trafikenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga senast 9 maj 2016. Märk svaret ”Samråd Åkers Kanal”.

För eventuella frågor kontakta Thomas Törnros på telefon 08-540 813 00.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
torsdag 14 april 2016
Senast uppdaterad:
måndag 3 juli 2017