Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Röllingbyparken-aktivitetspark vid Hantverksvägen

Hantverksvägen

I bostadsområdet Röllingby, mellan Röllingbyvägen och Hantverksvägen, planeras en ny aktivitetspark som ska vara en attraktiv mötesplats för alla och med fokus på ungdomar.

Parken ligger inkilad mellan en fin ekbacke i väster och det större naturvårdsområdet Röllingby backar i öster, och har idag en grusfotbollsplan och en lekplats för yngre barn.

Locka stillasittande ungdomar till aktivitet

Kommunen har identifierat ett behov av att upprusta bollplanen som inte används i tillräckligt utsträckning idag. Då trenden i samhället är en mer stillasittande livsstil är det viktigt att de anläggningar som byggs är tillräckligt attraktiva så att de lockar ut framförallt ungdomar, och att de är utformade så att de främjar hälsa, motion, jämställdhet och delaktighet på lika villkor. Kommunen vill därför ta tillfället i akt att satsa extra på att skapa en aktivitetspark utöver det vanliga som också kan komplettera kommunens övriga aktivitetsytor.

Medborgardialoger

Genom skola och ungdomsråd har kommunen genomfört olika medborgardialoger där man har fångat upp behov och önskemål som invånarna har avseende parker och aktivitetsytor. Resultatet kan sammanfattas som att det önskas ytor för att mötas, hänga, åka skateboard, kick-bike och cykel, utöva parkour, klättring, fotboll och basket, ett område för utegym, studsmatta, dans, gymnastik och scen samt samlingsplats under tak.

Utformningen av parken

Resultatet från medborgardialogerna har tagits fasta på förslaget för en öppen och överblickbar aktivitetspark, där aktiviteter är speciellt anpassade för ungdomar i åldrarna 7-20 år, men där parken som helhet har något för människor i alla åldrar. Den idag plana marken moduleras med en upphöjd slinga som ramar in ett rum för skateboard, kick-bike och cykel med utmaningar på olika nivåer. Olika rum med olika markmaterial såsom konstgräs och gummiasfalt, där aktivitetsutrustningen främjar rörelse såsom klättervägg, parkourställningar, studsmatta och fotboll men även öppna ytor för dans och gymnastik. Här finns också asfalt- och grusytor för streetbasket och utegym. Parken får även ett centralt placerat trädäck i flera nivåer för häng och uppträdanden samt ett väderskydd med bänkar och bord som bildar hjärtat i anläggningen. Skogen och grönskan från omgivningen dras in i parken i form av nya trädplanteringar och regnträdgårdar som kombinerar estetiska parkkvaliteter med funktionella dagvattenlösningar. Den befintliga vegetationen och nyanlagda planteringarna binder ihop och ramar in platsen. En effektfull belysning kommer skapa dynamik, mysfaktor och en välkomnande känsla även under det mörkare halvåret. Belysningen kommer dock att vara släckt nattetid då enbart en trygghetsskapande belysning är tänd.

Arbetet beräknas starta hösten 2018.

Se planbilden här.PDF

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
onsdag 24 maj 2017
Senast uppdaterad:
måndag 20 augusti 2018