Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktivitetspark vid Sabelbacken

Sabelbacken har blivit en plats som inspirerar till lek, aktiviteter och möten. Parken uppmuntrar nu ännu bättre till spontan rörelse, olika typer av lek och interaktion mellan barn, ungdomar och vuxna.

Här finns nu också en konstgräsplan för bollspel och lek, en klätterslinga, streetbasket, studsmattor, en stor kompisgunga och en torgyta med en grupp körsbärsträd, sittplatser och en boulebana.

Sittmöjligheter finnas i flera olika lägen i parken. Naturmarken i anslutning till aktivitetsytorna har gallrats med försiktighet i de mörkare delarna för att öppna upp mot aktivitetsparken och öka tryggheten. Parken försågs också med ny allmänbelysning som kompletteras med en effektbelysning som kommer att ge speciell karaktär till platsen under dygnets mörka timmar.

Sabelbacken förr

Platsen för den nya aktivitetsparken vid Sabelbacken bestod tidigare av en grusad bollplan med målburar och belysningsmaster. Planen var omsluten av naturmark som i vissa områden var tät och en gång- och cykelbana löper längs ena kanten.

Byggstart och entreprenörer

Kommunen har upphandlat en entreprenör för anläggningsarbeten och upprustning av bollplanen vid Sabelbacken. Byggstart planerades till hösten 2016 och den entreprenör som utförde arbetena var JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
måndag 21 november 2016
Senast uppdaterad:
måndag 14 augusti 2017