Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkers Kanal - det sammanhängande gångstråket

Ett sammanhängande gångstråk runt hela Åkers kanal, från Åkers bro till Roslagsbanan, blir den stora styrkan i Åkersbergas nya stadspark.

I framtiden kan helheten komma att innefattas av den helt utbyggda Kanalstaden och bli allas länk ut i innerskärgården. Ett sammanhängande gångstråk runt hela Åkers kanal ger alla tillgång till vatten. Upplevelsevärden kopplat till vatten som till exempel utblickar, avkoppling, lek och bad är det som skattas högst. Vatten är ett viktigt element i en stad, det fungerar som identitetsskapare och generator för aktiviteter. Kanalen är idag tillgänglig från både öst och väst i stora delar av framtida stadsparken. Det är viktigt att tillgängliggöra kanalens alla stränder på kommunens mark om parkrummet ska upplevas som en helhet.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
måndag 10 oktober 2016
Senast uppdaterad:
måndag 3 juli 2017