Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Primärkarta

Primärkartan innehåller stomnät, vägar, gatunamn, gång- och cykelvägar, luftburna kraftledningar, strandlinjer, hus, mark- och höjdkurvor, traktgränser, fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, gränspunkter och fornminnen. Med finns även detaljplanens bestämmelselinjer och ytor samt i förekommande fall strandskyddslinjer.

Ska du bygga garage, förråd eller bygga till?

Då räcker det kanske med en primärkarta som underlag för situationsplan i din bygglovsansökan.

Om bygglovet kräver primärkarta eller nybyggnadskarta kan variera från fall till fall, kolla med bygglovenheten vad du ska ha.

Kartan innehåller stomnät, vägar, gatunamn, gång- och cykelvägar, luftburna kraftledningar, strandlinjer, hus, mark- och höjdkurvor, traktgränser, fastighetsbeteckning, fastighetsgränser och fornminnen.

Vi behöver normalt en vecka för att producera din primärkarta, beställ den i god tid.

Attefallshus

Ska du uppföra ett s.k. Attefallshus, vänligen kontakta kommunens bygglovenhet och hör vilket kartunderlag som behövs för just din fastighet. Du når dem på
540 811 01 eller bygglov@osteraker.se

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
tisdag 28 mars 2017