Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Karttjänster

Kart- och mätenheten levererar olika typer kartunderlag beroende på vad du tänker göra på din fastighet.

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta, den kallas ibland för baskarta. Primärkartan har en hög noggrannhet och uppdateras fortlöpande. Det är utifrån den kartan vi skapar nedanstående produkter.

  • När du ska bygga nytt bostadshus inom detaljplanerat område som kan anslutas till kommunalt vatten- och avlopp behöver du en nybyggnadskarta till bygglovansökan.
  • Ska du bygga garage, förråd, om- eller tillbyggnad på befintligt bostadshus,
    då ska du beställa ett primärkarteutdrag över din fastighet.

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
fredag 23 februari 2018