Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Karttjänster

Kart- och mätenheten levererar olika typer kartunderlag beroende på vad du tänker göra på din fastighet.

Bild på kartutdrag

Kartutdrag

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta, den kallas ibland för baskarta. Primärkartan har en hög noggrannhet och uppdateras fortlöpande.

Det är utifrån primärkartan vi skapar nybyggnadskarta och primärkarteutdrag.

Nybyggnadskarta

När du ska bygga nytt bostadshus inom detaljplanerat område som kan anslutas till kommunalt vatten- och avlopp behöver du en nybyggnadskarta till bygglovansökan.

Mer om nybyggnadskarta.

Primärkarta

Ska du bygga garage, förråd, göra om- eller tillbyggnad på befintligt bostadshus, då ska du beställa ett primärkarteutdrag över din fastighet.

Mer om utdrag ur primärkartan.

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
måndag 17 juni 2019