Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kartor på webben

Här finns adresser, fastighetsbeteckningar och mer detaljerad över just Österåker, än vad Tätortskarta Stockholms län är.
Mycket av dagens information är lägesbunden. Nära 85 procent av all information kan kopplas till en geografisk position och presenteras på digitala kartor med hjälp av GIS.

Nya Österåkerskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länk till Österåkerkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tätortskartan Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och skola

Skolor och barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här visas skolor, förskolor, fritidshem, familjedaghem och skolupptagningsområden.

Skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En enkel klickbar kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som visar skolor, förskolor, hem för funktionshindrade och äldreboenden i kommunen.

Omsorg och stöd

Social omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Uppleva och göra

Sport och friluftslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om badplatser, sporthallar, ridspår, plogade isar, motionsspår samt vandrings- och kanotleder.

Turistkartan; hjälper dig att hitta till parker, lekparker, sevärdheter, badplatser samt vandringsleder.

Friluftskartan Ingmarsölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, karta över Ingmarsö med information om stigar och andra sevärdheter.

Friluftskartan Ingmarsölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som kartan ovan men med biotopinformation. Kartan är prestandakrävande. För snabbare karta använd kartlänken ovan.

Fornminnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – karta med fornminnen som innehåller länkar till Riksantikvarieämbetets Fornsök där du kan få information om fornminnen i Österåker.

Boende och miljö

Avfallskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Visar placering av batteriholkar (småbatterier), återvinningsstationer, miljöstationer och återvinningscentralen.

Latrintömningsstationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta med stationer för tömning av latrintankar

Snöröjninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om fastigheter och detaljplanebestämmelser samt detaljplanekartor.

Snedbilderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera, fastighetsgränser är osäkra till sitt läge. Kartorna i dessa karttjänster är ej juridiskt bindande. Kartorna kan endast ses som information och kan därmed inte användas i konflikter eller ansökningar av något slag. Koordinatsystemet för kommunens karttjänster är SWEREF99 18 00

Kartor och kartinformation

Kommunens kartor kan delas in i kartor som erbjuds allmänheten och näringslivet samt kartor för internt bruk. De flesta kartor finns att få både analogt och digitalt enligt en fastställd taxa eller efter överenskommelse.

Samtliga kartor ajourhålls och lagras digitalt.

Följande kartor finns på mätenheten:

  • Primärkarta
  • Vägvisare över Österåker
  • Ortofoto
  • Tätortskarta Stockholms län

Följande kartor framställs på mätenheten:

  • Nybyggnadskarta
  • Grundkarta

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
fredag 10 juni 2016