Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kartor och mättjänster

Samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Kart- och mätenheten ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Du kan även beställa mätuppdrag om du till exempel behöver hjälp med att staka ut eller mäta in ditt hus.

Arbetet med att uppdatera kommunens kartdatabas pågår ständigt. Detta görs dels genom flygfotografering, dels genom mätning i fält.

Lantmäteri

Lantmäteriet i Stockholms län sköter lantmäterifrågorna i Österåkers kommun. Till Lantmäteriet kan du vända dig vid frågor om:

  • Förrättningar
  • Förrättningskarta
  • Avstyckning
  • Anläggningsförrättning
  • Fastighetsbestämning
  • Fastighetsreglering
  • Delning av fastighet  
  • Sammanläggning

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
tisdag 4 februari 2020