Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pool och badtunna

När du ska bygga en pool på din tomt är det några saker som du behöver tänka på. Det är bland annat viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Pool

För en helt nergrävd pool krävs inte marklov.

Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank eller mur i närheten, eller stora förändringar i marknivån.

Det är inte tillåtet att använda brunnsvatten för att fylla upp en pool.

Du som fastighetsägare är ansvarig att ha koll på eventuella ledningsrätter/servitut.

Pooltak

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut, kräva bygglov.

Badtunnor

Pool som placeras ovan mark, exempelvis badtunnor, kräver inte bygglov.

Skydd mot drunkning

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Det är du som poolägare som ansvarar för att bestämmelserna angående skyddsåtgärder mot drunkning uppfylls. Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet djupare än 20 centimeter.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.
  • Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
fredag 21 juli 2017