Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Altan, uteplats och skärmtak

Ska du bygga en altan, en uteplats eller inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger.

Altan

En altan som helt placeras utefter marknivån (är under 60 cm) kräver aldrig bygglov.

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym eller innebär att utrymmet under altanen kan användas till ex förråd. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Det finns inga exakta mått när en altan blir en tillbyggnad, varken när det gäller storlek eller höjd.

Är du osäker på hur din planerade altan bedöms, så ta kontakt med oss på bygglovenheten.

Inglasat uterum

Att göra ett inglasat uterum eller inglasning av en uteplats under tak, kräver bygglov.

Uteplats

För uteplatser behövs vanligtvis inget bygglov. Vill du ha väggar, tak, plank eller inglasning kan det behövas bygglov.

Skärmtak

Om skärmtaket är större än sammanlagt 15 m² krävs det bygglov.

Skärmtak som är mindre än 15 m² kräver således inte bygglov. Är skärmtaket placerat närmare tomtgräns än 4,5 meter måste du ha grannens godkännande. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.

Reglerna för bygglovfria skärmtak gäller för en- och tvåbostadshus.​

Att sätta upp markis kräver inte bygglov.​

Det här får du göra utan bygglov

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovsplikten för vissa åtgärder.

  • Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank bygga en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 m².
  • Om den skyddade uteplatsen eller skärmtaket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.
  • Du kan behöva bygglov för att uppföra en altan. En altan som helt placeras utefter marknivån (är under 60 cm) kräver aldrig bygglov.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om bygglov ska du fylla i en ansökningsblankett och bifoga ett antal handlingar. Det är viktigt att ansökan är rätt ifylld och att alla de handlingar du skickar in är fullständiga och fackmannamässigt utförda. Annars kan du behöva komma in med kompletteringar och handläggningstiden blir längre.

Handlingar för bygglov

Följande handlingar ska insändas i 2 exemplar och vara i störst A3-format:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett (se länken nedan)
  • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
  • Situationsplan (primär- eller förrättningskarta) i skala 1:500

Blankett: Ansökan om lov och strandskyddsdispens (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innan du börjar bygga

Innan du börjar bygga måste du även ha  fått ett startbesked.

I enkla ärenden beslutar byggnadsnämnden om startbesked tillsammans med bygglovet. Är det ärenden som kräver tekniskt samråd beslutar byggnadsnämnden om starbesked så snart samrådsmötet genomförts och vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 27 september 2018