Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bygglov och tillstånd

För de flesta byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behövs mark- eller rivningslov. Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan, ligger utanför detaljplanelagt område eller inom strandskyddat område.

Bygglovenheten är på utbildning18-19 oktober

Den 18-19 oktober är hela bygglovenheten på utbildning. Bygglovenhetens telefon kommer vara avstängd. Kommunens växel är öppen som vanligt. Handlingar kan lämnas in i kommunens reception. Maila gärna dina frågor till bygglov@osteraker.se

Bomässan - Lördagen den 20 oktober

Lördagen den 20 oktober kl. 10-15 är det Bomässa i Åkersberga centrum. Bygglovenheten kommer finnas på plats för frågor och information.

Hög arbetsbelastning

Vi har en mycket hög arbetsbelastning, vilket gör att det kan ta längre tid för att få svar på frågor ni ställer till oss.

Hur lång är handläggningstiden?

Är alla handlingar rätt (fackmässiga) från början kommer din ansökan gå fortare att handlägga. Titta gärna på exempelritningarna vi har under "Mer information".

Det går även fortare om det förslag du skickar in följer detaljplanen.

Enligt lag ska vi besluta i ärenden inom 10 veckor från det att ärendet är helt fullständigt. Det vill säga när vi fått in alla handlingar, ritningar, remisser, grannsynpunkter vi behöver.

Träffa en bygglovhandläggare

Går du i byggtankar eller har andra frågor som gäller bygglov kan du boka tid för att träffa en handläggare.

Tiderna har vi på torsdagar från klockan 15–17. Tiderna måste förbokas och är 30 minuter långa.

Ring bygglovtelefonen på telefonnummer 08-540 811 01 (telefontid mån–fre kl 8–12). Vi sitter i Alceahuset på Hackstavägen 22, plan 3. Du börjar med att anmäla dig i kommunens reception på entréplanet.

Sök detaljplan

Finns det en detaljplan för ditt område? Du kan själv söka i kartan och se ifall just din fastighet omfattas av en detaljplan eller inte.​ Länken till detaljplanerna hittar du under "Mer information".

Lathund - "Hur du söker efter en detaljplan"PDF.

Beställ gamla ritningar på ditt hus

Vill du beställa ritningar kan du mejla till bygglov@osteraker.se eller ringa till bygglovarkivet på telefon 08-540 811 01.

I bygglovsenhetens ritningsarkiv finns bygglovsritningar och bygglovshandlingar för många byggnader i kommunen.

Byggnadsnämndens beslut

Under menyvalet Politik & påverkan/Byggnadsnämnden, publiceras en lista över de ärenden som avses behandlas respektive har behandlats vid varje byggnadsnämnds sammanträde. Byggloven publiceras inte eftersom de innehåller personuppgifter. Är du intresserad av att ta del av något beslut så är du välkommen att ringa till bygglov 08-540 811 01 (telefontid mån-fre kl 8-12).

Länk till Byggnadsnämndens sammanträden. 

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen är uppdelad flera delar, allt från de förberedelser du måste göra innan ansökan tills det du får flytta in.

Huvuddelarna i bygglovsprocessen:

  • Skicka in ansökan
  • Ansökan behandlas
  • Beslut
  • Före byggstart
  • Bygget pågår
  • Före inflyttning

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
fredag 12 oktober 2018