Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bygglov och tillstånd

För de flesta typer av byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, i vissa fall behövs mark- eller rivningslov. Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet kan du kontakta oss på bygglovenheten.

Sök detaljplan

Finns det en detaljplan för ditt område? Du kan själv söka i kartan och se ifall just din fastighet omfattas av en detaljplan eller inte.​ Länken till detaljplanerna hittar du under "Mer information".

Beställ gamla ritningar på ditt hus

Vill du beställa ritningar kan du mejla till bygglov@osteraker.se eller ringa till bygglovarkivet på telefon 08-540 813 39.

I bygglovsenhetens ritningsarkiv finns bygglovsritningar och bygglovshandlingar för många byggnader i kommunen.

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen är uppdelad flera delar, allt från den förberedelse du måste göra till inflyttning.

Huvuddelarna i bygglovsprocessen:

  • Skicka in ansökan
  • Ansökan behandlas
  • Beslut
  • Före byggstart
  • Bygget pågår
  • Före inflyttning

Redaktör:
Bygglov

Senast uppdaterad:
onsdag 8 juni 2016