Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bygglov och tillstånd

För de flesta typer av byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, i vissa fall behövs mark- eller rivningslov. Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet kan du kontakta oss på bygglovenheten.

Sök detaljplan

Finns det en detaljplan för ditt område? Du kan själv söka i kartan och se ifall just din fastighet omfattas av en detaljplan eller inte.​ Länken till detaljplanerna hittar du under "Mer information".

Beställ gamla ritningar på ditt hus

Vill du beställa ritningar kan du mejla till bygglov@osteraker.se eller ringa till bygglovarkivet på telefon 08-540 811 01 (telefontid mån-fre kl 8-12).

I bygglovsenhetens ritningsarkiv finns bygglovsritningar och bygglovshandlingar för många byggnader i kommunen.

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen är uppdelad flera delar, allt från de förberedelser du måste göra innan ansökan tills det du får flytta in.

Huvuddelarna i bygglovsprocessen:

  • Skicka in ansökan
  • Ansökan behandlas
  • Beslut
  • Före byggstart
  • Bygget pågår
  • Före inflyttning

Träffa en bygglovhandläggare

Går du i byggtankar eller har andra frågor som gäller bygglov kan du boka tid för att träffa en handläggare.

Tiderna har vi på torsdagar från klockan 16.00 till 17.30. Tiderna måste förbokas och är 30 minuter långa. Ring bygglovtelefonen på telefonnummer 08-540 811 01 (telefontid mån-fre kl 8-12). Vi sitter i Alceahuset på Hackstavägen 22, plan 3.

Byggnadsnämndens beslut

Under fliken Politik & påverkan - Byggnadsnämnden, publiceras en lista över de ärenden som avses behandlas respektive har behandlats vid varje byggnadsnämnds sammanträde. Byggloven publiceras inte eftersom de innehåller personuppgifter. Är du intresserad av att ta del av något beslut så är du välkommen att ringa till bygglov 08-540 811 01 (telefontid mån-fre kl 8-12).

Länk till Byggnadsnämndens sammanträden 

Redaktör:
Bygglov

Senast uppdaterad:
måndag 13 mars 2017