Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Inomhusklimat

Du mår bättre och är friskare om du har ett bra inomhusklimat. Sträva efter att hitta en bra balans mellan temperatur och luftfuktighet. Om ventilationen inte fungerar bra kan luften bli för fuktig eller för torr.

Hur varm ska inomhusluften vara?

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Ligger din bostad till exempel nära en portuppgång, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. Det finns riktvärden för lufttemperatur och operativ temperatur. Den operativa temperaturen tar förutom lufttemperaturen även hänsyn till övriga ytors temperatur. Den operativa temperaturen ska helst vara mellan 20-23°C och den bör inte vara under denna temperatur. För exempelvis förskolor och äldreboende ska temperaturen inte gå under 20°C. 

Luftdrag kan skapa besvär

Drag är en vanlig orsak till obehag. Det finns flera saker du själv kan göra för att komma till rätta med problemen. Bostadens ventilation får inte orsaka besvärande drag. Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden. Det riktvärde som anges är att lufthastigheten inte ska överstiga 0,15 meter/sekund.

Torr eller fuktig luft

Bra ventilation i bostaden håller igång luftens flöde och ser till att luften håller tillräcklig kvalité. Varm luft upplevs ofta som torr. Oftast räcker det att sänka temperaturen för att komma till rätta med torr luft. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Hemmet bör ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Vill du minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent - detta förutsätter att du har en bra ventilation.

Vem ansvarar för inomhusklimatet i bostaden?

Kontakta i första hand fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen och berätta om hur du upplever problemen. Dessa är ansvariga för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens regler och riktvärden. Om inte det hjälper kan du kontakta kommunen som uppmanar din fastighetsägare eller bostadsrättsförening att mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
onsdag 31 oktober 2018