Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fukt och mögel

När luften är fuktig är det mer vatten i luften än vanligt. Fuktig luft gör att bakterier och mögel kan växa i ditt hem. Då kan luften lukta dåligt. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv och dålig ventilation.

Så upptäcker du fukt, mögel och dålig ventilation

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. En bristfällig ventilation kan visa sig genom imma på insidan av fönster eller att det tar lång tid för imman att försvinna efter att du duschat. Ett annat tecken på dålig ventilation är att lukter sipprar in från grannarna.

Ventilation kan fungera på olika sätt men den bygger på att frisk luft tas in genom fläkt, ventil eller fönster och att gammal luft försvinner genom ventiler i badrum och kök.

När blir fukt och mögel ett problem i ditt hem?

Mikroorganismer som mögel, bakterier och kvalster finns normalt i våran hemmamiljö. Det krävs fukt och organiskt material för att de ska överleva och växa till. Allt mögel är inte skadligt men en fuktskada ska alltid åtgärdas eftersom det alltid finns risk att det är just en skadlig mögelart som tillväxer. Inredning som förstörs av fukten sprider dessutom kemiska ämnen.

Minska risken för fuktskador

Du kan minska risken för fuktskador och angrepp av mögel och andra mikroorganismer. Se till att ventilationen fungerar. Håll ventilerna öppna och rengör dem regelbundet. Ett enkelt sätt att ta reda på om ventilationen fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit. Du bör även undvika att göra hål i badrumsväggar och tak. Installation av disk- och tvättmaskin bör göras av sakkunnig. Som fastighetsägare bör du regelbundet se över t.ex. tak, hängrännor, fasader och källare för att förebygga att skador uppkommer.

Fuktskada eller bristfällig ventilation

Äger du din bostad vänder du dig till en inomhusmiljökonsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen av skadan och ta fram förslag på hur skadan bör åtgärdas. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du vända dig till kommunen. Vi kan ställa krav på fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om att utreda och utföra eventuella åtgärder.

Tänk på hälsan – barn allra känsligast

De vanligaste symptomen på fukt och mögel är de som drabbar slemhinnorna: snuva, rinnande ögon, rethosta och svårt att andas. Andra besvär är huvudvärk och trötthet. Fukt och mögel ger inte alltid besvär för den boende. Var extra försiktig om du har allergiska besvär eller känsliga luftvägar och slemhinnor. Den som utsätts för mögel eller kemiska ämnen som kommer från byggmaterial kan utveckla överkänslighet, astma eller allergi. Besvären kan bli livslånga även om orsaken till dem försvinner. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare. Problemen bör åtgärdas direkt om du har små barn som bor i huset. Kontakta läkare om du tror att du fått hälsoproblem på grund av fukt eller mögel.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
onsdag 31 oktober 2018