Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostäder och hälsa

Oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa är det viktigt att du är mån om din boendemiljö. På dessa sidor får du information om boendemiljön, energifrågor och brandskydd. Du kan också läsa om vanliga problem i inomhusmiljön, husdjur och sotning. Du får även veta vart du ska vända dig om du har problem med din boendemiljö.

Fastighetsägarens ansvar

Upplever du att det är alldeles för varmt eller kallt där du bor? Eller saknar du vatten så att du inte kan kan tvätta dig och utföra hushållssysslor? Då är det bra att veta att fastighetsägaren är ansvarig att åtgärda problemet.

Om du upplever problem med inomhusmiljön i din bostad bör du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om de inte vill eller kan hjälpa dig kan du söka hjälp och stöd hos miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen.

Inomhusklimat

Du mår bättre och är friskare om du har ett bra inomhusklimat. Sträva efter att hitta en bra balans mellan temperatur och luftfuktighet. Om ventilationen inte fungerar bra kan luften bli för fuktig eller för torr.

Brandskydd och sotning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska brandriskerna i och kring våra hem. De flesta bränder som leder till att personer omkommer inträffar i hemmet. Ofta beror det på vardagliga saker som en bortglömd spis, rökning eller glömda ljus.

Energirådgivning

Du som bor i Österåkers kommun kan få kostnadsfri och opartisk energirådgivning av energirådgivningens kvalificerade konsulter. Av dem kan du få hjälp att spara energi och miljöanpassa energianvändningen i ditt boende. Ring 08-29 11 29 för att få rådgivning. Rådgivningen är även öppen för små och medelstora företag.

Fukt och mögel

När luften är fuktig är det mer vatten i luften än vanligt. Fuktig luft gör att bakterier och mögel kan växa i ditt hem. Då kan luften lukta dåligt. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv och dålig ventilation.

Radon

Radon i din bostad innebär inte någon akut fara. På lång sikt är det en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten är så låg som möjligt. Här får du reda på var radonet kommer ifrån och hur du beställer radonmätning.

Husdjur och viltvård

När du skaffar ett husdjur tar du på dig ett ansvar för att djuret har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Om du har problem med vilda djur i eller i anslutning till din bostad kan du kontakta en viltvårdare för att få hjälp. Ring kommunens växel 08-540 810 00 så guidar vi dig vidare.  

Buller

Buller kan vara ett stort problem och det finns många typer av buller som kan orsaka problem. Störs du av buller och vet inte vem du ska vända dig till? Oftast är det bäst att själv ta kontakt med den som orsakar bullret och om det inte fungerar kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen.

Utomhusluft

En bra utomhusluft är något vi behöver värna om och därför behöver du vara varsam när du eldar, kör bilen på tomgång eller gör något annat som påverkar utomhusluften negativt. Visar du hänsyn och håller dig till de regler som gäller i kommunen blir det troligtvis inga klagomål eller andra problem.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
fredag 30 augusti 2019