Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Slam och latrin

Roslagsvatten ansvarar för hämtning av slam och latrin i Österåker. För att underlätta tömningen behöver du se till att din anläggning är lättåtkomlig när det är dags för slamhämtning. Det är också viktigt att vägen fram till din fastighet är lätt att komma fram på för renhållningsfordonen.

På fastlandet och Ljusterö kan du abonnera på latrinhämtning. På öarna är det möjligt att beställa hämtning av enstaka latrinkärl i samband med den övriga sophämtningen. Besök Roslagsvattens webbplats för mer information.

Slam och latrinhantering

Om du önskar göra förändringar i din slam- eller latrinhantering behöver du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten.

De förändringar du kan anmäla är:

  • Ta hand om slammet från din avloppsanläggning själv.
  • Kompostera latrin från din torrtoalett själv.
  • Utöka slamsugningsintervallet för din avloppsanläggning
  • Du avser att skaffa en förmultningstoalett

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Rolf Larsson
Senast uppdaterad:
tisdag 25 juni 2019