Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Farligt avfall

Farligt avfall kallas farligt just eftersom det har en eller flera farliga egenskaper. Det kan vara hälsofarligt, giftigt för miljön, explosivt eller brandfarligt. På grund av detta är det viktigt att du hanterat ditt farliga avfall annorlunda än övrigt avfall.

Farligt avfall kan du lämna på Brännbackens Återvinningscentral. Glödlampor, småbatterier och små mängder kemikalier kan lämnas i en liten insamlingsstation, kallad Samlare. Dessa hittar du i större butiker. Vilka butiker som har en samlare kan du se på Roslagsvattens webbplats. Du kan även få ditt avfall hämtat mot avgift, kontakta i så fall Roslagsvatten.

Samlarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Roslagsvatten

Exempel på farligt avfall

  • lösningsmedel (aceton, bensin, fotogen, glykol, lacknafta, terpentin, thinner)
  • frätande ämnen (syror, lut, ammoniak)
  • bekämpningsmedel (råttgift, ogräsmedel)
  • kemikalier, rengöringsmedel för hem och bil
  • färg, lack- och limavfall
  • batterier
  • avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium
  • bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater
  • läkemedel

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Rolf Larsson
Senast uppdaterad:
tisdag 25 juni 2019