Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avgifter, regler och abonnemang

Roslagsvatten hanterar all hämtning av hushållsavfall i Österåker. Har du frågor om sopor, avgifter och abonnemang är det dit du ska höra av dig. I din avgift till Roslagsvatten ingår både hämtning av soppåsarna och möjlighet att lämna sopor på soptippen. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vad du ska betala för din sophämtning. Hur mycket du själv sorterar, komposterar eller slänger i soptunnan påverkar din avgift för sophämtning.

Roslagsvatten

Telefon 08-540 835 00

Roslagsvattens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovstömning

Bor du i villa eller radhus kan du själv styra din avgift genom att använda behovstömningen.

Ditt avfall töms de veckor då du ställer fram kärlet. Du betalar för minst sex tömningar per år. Tömning av matavfallstunnan får du kostnadsfritt när du ställer fram det samtidigt som det gröna kärlet. Om du återvinner förpackningar och tidningar minskar du dina avfallsmängder och kan på så sätt utnyttja färre hämtningar. Under sommaren sker tömning vare vecka och under resten av året varannan vecka. För att se vilka veckor det sker tömning varje vecka hänvisat till mina sidor på Roslagsvattens webbplats.

Sophämtning i skärgården

För dig som bor i skärgården finns flera abonnemang att välja bland beroende på hur ofta du vistas på din fastighet och om du väljer att kompostera.

Abonnemang

Som abonnent kan du välja mellan olika abonnemang. Din avgift består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen påverkas av hur ofta du ställer fram ditt kärl för tömning. Den fasta delen är en grundavgift som alla hushåll betalar. Ditt kärl har en egen kod som sopbilen läser av i samband med tömning.

Matavfall – olika sätt att slänga matresterna

Om du vill göra en insats för miljön och inte har egen kompost kan du slänga matrester i särskilda papperspåsar som du sedan lägger i ett separat brunt sopkärl. Kontakta Roslagsvattens kundtjänst om du vill börja sortera ditt matavfall.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Rolf Larsson
Senast uppdaterad:
måndag 21 augusti 2017