Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Magnolia Bostad vann Österåkers kommuns markanvisningstävling för Hagby äng och kulle

Österåkers kommun har anordnat en markanvisningstävling för kommunens mark inom området Hagby äng och kulle, norr om Svinningevägen intill golfbanan. Vinnare blev Magnolia Bostad AB, med ett bidrag som ska ge området karaktären av en stadsmässig gata med smålägenheter och attraktiva kvartersgårdar.

En markanvisning betyder att en exploatör ges rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger. Samhällsbyggnadsförvaltningen bjöd i mars 2016 in till markanvisningstävling för att på kommunens mark uppföra hyresrätter inom blivande detaljplan för Hagby äng och kullar, nära centrala Åkersberga.

Till tävlingen inkom 11 bidrag. Magnolia Bostad AB i samarbete med Link Arkitektur utsågs som vinnare med tävlingsbidraget ”Nätverket”. Arbetet med att ta fram en detaljplan för området Hagby äng och kulle har nu påbörjats.

– Detta kommer bli ett intressant och värdefullt tillskott på bostadsmarknaden. Efterfrågan på smålägenheter är stor och med detta skapas 300 nya lägenheter. Med närheten till Roslagsbanan hoppas vi kunna knyta till oss bland annat studenter och forskare från Universitetet och KTH, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Ur juryns motivering:
Tävlingsbidraget illustrerar ett område med en egen, tydlig karaktär med både variation och stringens i gestaltningen och juryn ser goda möjligheter till folkliv och social hållbarhet genom planering för lokaler i bottenplan mot gatan samt medveten formgivning av gator och gårdar med hjälp av bland annat konstnärlig utsmyckning och pedagogisk dagvattenhantering.

Läs mer om det vinnande bidraget

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 21 juni 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 21 juni 2016