Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tyck till om gång- och cykelstråken i framtidens Hacksta-Berga

Planområdets ungefärliga avgränsningar.

Österåkers kommun tar fram ett planprogram för området Hacksta-Berga strax norr om Åkersberga centrum. Nu vill vi veta vad du tycker som rör dig i området till fots eller med cykel.


Dialogvandringen som tidigare har aviserats skjuts upp. Däremot är du välkommen att dela med dig av dina synpunkter redan nu. Här berättar vi hur du gör.

Dialogvandringen skjuts upp

Med anledning av coronaviruset har Österåkers kommun beslutat att ställa in eller skjuta upp de evenemang som kommunen arrangerar, som inte bedöms vara nödvändiga. Detta innebär att dialogvandringen som kommunen bjöd in till och som skulle ha ägt rum den 17 mars skjuts upp. Ett nytt datum kommer att komma för dialogvandringen.

Så kan du tycka till ändå

Trots att dialogvandringen har skjutits upp, välkomnar vi dina synpunkter via Österåkers kommuns e-tjänst Felammälan. Du hittar mer information om hur du använder den längre ned på sidan. Hur anser du till exempel att gång- och cykelstråk i området kan förbättras?

Här under beskriver vi syftet för dialogvandringen och ger förslag på frågeställningar som kan hjälpa dig när du formulerar dina synpunkter.

Syftet med dialogen

Syftet med dialogvandringen är att samla information kring hur två parkområden inom området Hacksta-Berga upplevs samt hur dessa kan utvecklas på lång sikt. Ett planprogram tas fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun där den önskade riktningen för utvecklingen av området ska tas fram. Under dialogvandringen är målet att få mer information om hur parkstråken upplevs av människor på platsen samt vilka åtgärder som önskas för att öka trivseln och tryggheten i området. Ur perspektivet för planprogrammet är önskemål om utvecklingen på lång sikt (10-20 år) det mest önskvärda, även om mindre åtgärder som kan vidtas på kort sikt är av intresse för kommunen.

Mer information om planprogrammet finns här.

Förslag på frågeställningar under din vandring i området

  • Hur upplever du tryggheten i området?
  • Vilka målpunkter inom området brukar du röra dig mellan?
  • Ändras dina rörelsemönster beroende på tid på dygnet?
  • Vad upplever du som trevligt/otrevligt i området?
  • Hur hade du önskat att området skulle utvecklas?
  • Hur upplever du tillgängligheten (ex. med tanke på vägbeläggning, höjdskillnader och liknande)?
  • Hur upplever du moment i den fysiska miljön (ex. vegetation, belysning, möblering, bebyggelse, inhägnade områden osv)?
  • Hur används området (ex. förbifart, häng, lek osv)? Under dagtid resp. kväll/natt?
  • Hur ser du att trygghet och tillgänglighet kan öka på a) kort sikt, b) lång sikt

Så använder du appen Felanmälan för att föra fram dina synpunkter

För att uttrycka dina synpunkter använder du kommunens app Felanmälan. Den kan laddas ned kostnadsfritt via Google Play eller Apple Store. Sök efter Felanmälan Österåkers kommun.

När du vill registrera en synpunkt:

Använd kategorin Trygghet och därefter underkategorin Dialogvandring. I appen kan du lägga upp fotografier eller koppla dina synpunkter till specifika geografiska områden i kartan.

De områden som planeras att besökas i samband med dialogvandringen visas i kartan nedan.

Vill du hellre använda dator, går det också bra. Motsvarande kategorier finns även i e-tjänsten för dator. Läs mer om Felanmälan här.

Karta för vandringen

Planprogrammets preliminära avgränsning markeras i rödstreckad linje, du kan lämna synpunkter på stråken i det gröna och blåa området. För att tydliggöra vilka områden som dina synpunkter avser kan du ta hjälp av bokstäverna och siffrorna i kartan.

Karta som visar området för dialogvandringen. Kontakta plan.explatering@osteraker.se för att få kartans innehåll beskrivet.

Klicka på kartan för att se den större.

Tack för din medverkan!


Mer information

Mer information om planprogrammet och stråkvandringen finns på
österåker.se/hackstaberga

Tyck till om ny aktivitetspark vid Norrgårdshöjden!

Vi vill ha din input inför utformningen av en helt ny aktivitetspark vid Norrgårdshöjden i centrala Åkersberga. Du kan hjälpa oss genom att besvara en enkät till och med den 17 apri.

Jag vill medverka i dialogen om den nya aktivitetsparken.

Redaktör:
Plan_Exploatering

Publicerad:
torsdag 12 mars 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 12 mars 2020