Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nu har vi börjat bygga den provisoriska vägen som ska avlasta Sågvägen

Delar av sträckan för den provisoriska vägen. Här ska en ny provisorisk bro byggas.

Delar av sträckan för den provisoriska vägen. Här ska en ny provisorisk bro byggas.

Österåkers kommun har nu inlett arbetet med att anlägga en provisorisk väg som ska avlasta Sågvägen för trafikanter som åker i riktningen till eller från Österskär och Östra Kanalstaden.

I påsk beräknas den nya infarten via Rallarvägen i riktning mot Österskär och Östra Kanalstaden att öppna. I samband med det stängs Båthamnsvägens spårövergång för gott. Österåkers kommun har därför beslutat om att tidigarelägga anläggandet av en väg som ska avlasta Sågvägen. Det arbetet har nu inletts och den provisoriska vägen beräknas vara klar under året. Parallellt arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan för den permanenta utformningen av vägen, som går under arbetsnamnet Södra Boulevarden.

Den tillfälliga vägen kommer i det här skedet inte ha gång- och cykelmöjligheter. Tunga transporter samt gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas via Båthamnsvägen och Sågvägen.

Vägen går parallellt med Sågvägen

Vägen kommer att gå parallellt med Sågvägen, söder om industriområdet. I öster, vid infartsparkeringen vid greyhoundbanan, kommer den befintliga vägen Hjulvägen att användas för att få till den nya vägkopplingen till Båthamnsvägen och Industribron. För den resterande sträckan kommer en ny väg och en provisorisk vägbro att anläggas och ansluta till Sågvägen/Näsvägen i väster. Se kartan. Du kan klicka på bilden för att se den större.

Den befintliga träbron kommer att flyttas, så att den även i fortsättningen ska kunna användas för gående över till ängen.

Den röda linjen visar var den nya provisoriska vägen anläggs. Klicka på bilden för att se den större!

Miljö- och tillgänglighetsförbättrande åtgärder

I samband med arbetet med den provisoriska vägen, kommer kommunen även att passa på att göra miljöförbättrande åtgärder och även förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till infartsparkeringen vid hundkapplöpningsbanan.

Mer information

Läs mer om den provisoriska vägen här.

Läs mer om den nya infarten mot Österskär och Östra Kanalstaden.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
tisdag 3 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 3 mars 2020