Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

I påsk öppnar ny infart i Åkersberga

Under 2020 och i början av 2021 byggs även Åkersberga station om.

I påsk öppnar den nya entrén till Österskär och Kanalstaden. I samband med det stängs järnvägsövergången vid Båthamnsvägen.

Moderniseringen av Roslagsbanan är i full gång. Under Roslagsbanans avstängning den 10–14 april och mellan Österskär–Åkers Runö den 10–18 april händer en hel del.

För dig som Österåkerspendlare kommer färdigställandet av järnvägsbroarna mellan Åkersberga och Åkers-Runö att innebära en viss lättnad. Då möjliggörs åter tågtrafik på dubbelspår längs sträckan.

Ny infart och ny väg

För dig som färdas med motorfordon, cykel eller till fots i riktning mot Österskär, Tuna eller Kanalstaden innebär det också en förändring. Den 10 april beräknas den nya infarten öppna via Rallarvägen, under Roslagsbanan och vidare till Sågvägen. I slutet av april beräknas infarten kunna nås direkt från väg 276. Helt färdigställd beräknas infarten bli till sommaren. I samband med öppningen stängs den befintliga infarten via Båthamnsvägen permanent.

Eftersom den nya infarten ökar trafiktrycket på Sågvägen, har Österåkers kommun beslutat om att anlägga en ny väg som ska gå parallellt med Sågvägen. Den nya vägen kallas Södra Boulevarden och kommer att sträcka sig mellan Industribron mot Österskärsvägen i öster och Näsvägen i väster. Kommunen arbetar för att en temporär utformning av vägen ska anläggas under 2020. Längre fram, när en ny detaljplan har tagits fram, ges Södra Boulevarden sin slutliga utformning.

Under vintern har Österåkers kommun även förbättrat framkomligheten i korsningen Sågvägen-Båthamnsvägen.

Nya Järnvägsparken anläggs när stationen är klar

Ombyggnationen av Åkersberga station fortsätter under hela 2020 och en bit in på 2021. Stationen får bland annat ett tredje spår, en ny övergång och förlängd plattform med tak. Det tredje spåret gör det möjligt med tätare tågtrafik till och från Åkersberga.

När Åkersberga station är färdigbyggd inleder kommunen arbetet med att anlägga nya Järnvägsparken.

Nya signaler vid Luffarbacken

I påsk får spårövergången vid Luffarbacken nya ljud-, ljus- och bomsignaler. Under 2020 intensifieras också arbetet med att färdigställa Arninge station, som blir en ny knutpunkt för kollektivtrafik när den är färdig i slutet av 2021.

Välkommen på öppet hus 29 januari

Är du nyfiken på att veta mer om vad som händer specifikt med Roslagsbanan? Välkommen på SL:s informationsmöte på Österåkers bibliotek onsdagen den 29 januari 2020 klockan 16.30–18.30, där även Österåkers kommun medverkar. Medverkar gör även SL:s entreprenörer Rosenqvist och Implenia. SL kommer inte att ha någon presentation, utan finns på plats för att svara på frågor. Passa på att komma med synpunkter och förslag!

Mer information

Läs mer om arbetena med Roslagsbanan på österåker.se/roslagsbanan

SL/Roslagsbanans information om det som händer på Österskärslinjen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planera din resa med SL.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I april stängs järnvägsövergången vid Båthamnsvägen i Åkersberga för gott och ersätts av en planskild korsning vid Rallarvägen.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 21 januari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 21 januari 2020