Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

SL:s arbete med att bygga om Åkersberga station fortsätter som planerat

Efter ett planerat uppehåll kommer SL:s arbete med att bygga om Åkersberga station att fortsätta under våren. Tidplanen är oförändrad, vilket innebär att arbetena beräknas vara klara i december 2019 med en del återställningsarbeten kring stationen under våren 2020.

Nya Åkersberga station får ett tredje spår, vilket gör att SL har möjlighet att vända tåg i Åkersberga och trafiken blir mindre störningskänslig. Stationen får en ny bredare mittplattform med tak och plattformarna förlängs. I stationens västra ände byggs en gångbro med trappor och hiss. I den östra änden görs spårövergången om till en säker övergång med så kallade chikaner, ”öar”, mellan bommarna. Där blir det också ramper upp till plattformarna. Spårövergången vid Luffarbacken byggs om till en övergång med bommar, medan den vid Neptunivägen stängs.

Arbete med nya järnvägsbroar

Parallellt pågår bygget av två järnvägsbroar vid den nya planskilda korsningen vid Rallarvägen och som ska ersätta dagens järnvägsövergång vid Båthamnsvägen. Även detta arbete följer tidplanen och beräknas vara färdigt i slutet av 2019. Planskilda korsningar, där tåg går på broar, ökar trafiksäkerheten och ger färre trafikstörningar.

Mer om arbetena med och kring Roslagsbanan i Österåker.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 19 mars 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 19 mars 2019