Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Parkering vid Söra Simhall

Vid Söra sim- och sporthall bygger Wallenstam ett nytt bostadsområde med hyreslägenheter, och Österåkers kommun bygger de nya vägarna i området. Några av parkeringsplatserna vid simhallen behövs användas för kommande infartsvägar.

Vid Söra sim- och sporthall byggs nu ett nytt bostadsområde i enlighet med detaljplanen som antogs 2015. I och med byggstarten har ett stort område stängts av med byggstängsel.

Parkeringssituationen vid sim- och sporthallen

Parkeringssituationen var redan innan byggnationen påbörjades ansträngd, och i och med avstängningen har några parkeringsplatser fått lämna plats till de framtida infartsvägarna. Parkeringsplatsen som hör till simhallen ägs och sköts om av Armada, kommunens fastighetsbolag.

Ny skyltning på parkeringen

Skyltningen på parkeringen har ändrats för att tidsbegränsa under dagtid och för att möjliggöra parkering även på kvällar och helger.

Karta som visar möjliga parkeringsplatser i närområdet för besökare till sim- och sporthallen.PDF

Synpunkter

Har du synpunkter på parkeringen som ligger i anslutning till Söra simhall kontakta Armada, info@armadafast.se

Har du frågor om byggnationen eller vägarna i området kontakta Österåkers kommun, trafik@osteraker.se

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
måndag 28 januari 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 9 maj 2019